شرکت بتون ایران
درباره بتون ایران

تأسیس : مهر ماه 1366
صلاحیت پیمانکاری : رتبه یک ابنیه ، دو تأسیسات ، پنج راه و باند و پنج آب از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
صلاحیت انبوه سازی : رتبه ارشد انبوه سازی از اداره کل راه و شهرسازی خلاصه
سوابق اجرایی: فعالیت در زمینه ساختمان های صنعتی ، مسکونی ، اداری و در مجموع بیش از 800 هزار متر مربع واحد مسکونی ، تجاری و خدماتی تا مرحله سفت کاری و یا نازک کاری (کلید تحویل) به شرح زیر انجام شده است : اجرای واحدهای مسکونی برای مسکن آموزش و پرورش استان اصفهان ، آب و فاضلاب ، پروژه مسکن تحت نظارت اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان ، خراسان رضوی ، خوانسار و فولادشهر اصفهان و پروژه های سرمایه گذاری و مشارکت با شرکت توسعه مسکن استان اصفهان و شرکت عمران شهر جدید بهارستان .

powered by crystaly.ir