هلدینگ بتون ایران
درباره بتون ایران

در زمانی که هنوز جنگ تحمیلی بر کشور سایه افکنده بود، با امید به آتیه ا ی روشن و با تفکری آینده نگر با هدف ایجاد رفاه عمومی و گسترش فرهنگ ساخت و ساز علمی و مدرن و همچنین انبوه سازی اصولی و ترویج فرهنگ مشارکت و هم افزائی، شرکت بتون ایران در مهرماه سال 1366 با مدیریت نخبگان علمی و تجربی در صنعت ساختمان و بهره گیری از کادری توانمند و متخصص تاسیس گردید.

صلاحیت ها:
پیمانکاری: رتبه یک ابنیه ، دو تأسیسات ، پنج راه و باند و پنج آب از سازمان برنامه و بودجه
انبوه سازی: رتبه ارشد انبوه سازی از وزارت راه و شهرسازی

powered by crystaly.ir