هلدینگ بتون ایران

واگذاری سندهای تک برگ قطعه 139رزلند رشت

واگذاری سندهای تک برگ قطعه 139رزلند رشت

تاریخ خبر: 1402/08/03
اسناد تک برگ قطعه 139 پروژه رزلند رشت آماده واگذاری به مالکین محترم میباشد.جهت انجام امور مربوطه به واحد فروش شرکت بتون ایران مراجعه فرمایید.

powered by crystaly.ir