شرکت بتون ایران

500 واحدی رزلند رشت

500 واحدی رزلند رشت - رشت
اطلاعات تماس واحد فروش
31 3223 2032 (98+) 913 307 8007 (98+) 912 915 0107 (98+)

500 واحدی رزلند رشت

نوع پروژه: خودمالکی
محل پروژه: رشت
وضعیت پروژه: دردست اجرا
پروژه مسکونی 500 واحدی رزلند رشت دارای سند مالکیت و تسهیلات بانکی در بلوکهای 20 واحدی

نشانی:

رشت - پل طالشان - شهرک مهر - فلکه دوم - میدان انقلاب اسلامی جنوبی - خیابان مهر 34 - خیابان ایثار غربی - پروژه 500 واحدی رزلند 

waze & google map : ROSELAND RASHT

مشخصات پروژه 500 واحدی رزلند:

مساحت زمین : 24392/74

مساحت کل بنای پروژه : 58600

مساحت واحد ها : شمالی : 90/81 و 86/60 متر مربع / جنوبی : 88/09 و 90/32 متر مربع

تعداد کل واحدها : 500

تعداد بلوک ها 25 

تعداد واحد در هر بلوک : 20 

تعداد واحد در هر طبقه : 4

مزیت های پروژه رزلند:

1- تنها پروژه با واگذاری سند مالکیت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در شهرک مهر.

2- برخورداری از تسهیلات بانک مسکن

3- نمای سنگ و آجر مرغوب با طراحی منحصر به فرد و متمایز

4- دسترسی آسان و سریع به شبکه حمل و نقل عمومی، هایپر مارکت، پمپ گاز و بنزین ،مدرسه

5- دیوارکشی مجزا حول پروژه و تفکیک از شهرک .

6- نقشه معماری با متراژ حدود 90 متر که میانگین متراژ واحد های ساخته شده در شهرک (75 متر) فراتر می باشد.

7- بهره مندی از متریال مرغوب و استاندارد جهت بالا بردن کیفیت ساخت .

8- دارای درب ضد سرقت و پنجره دوجداره

شرایط فروش نیمه دوم بهار  1398 بلوک 8 قطعه 137 (18) پروژه 500 واحدی رزلند رشت *
ردیفنام بلوکموقعیت واحدطبقهشماره واحدمساحت واحدمساحت انباریتعداد اتاق خوابقیمت واحد فروش هر آپارتمان (تومان)شرایط پرداختوضعیت
نقدبصورت خطی متناسب با دوره ساخت و تحویل (ضریب X)تسهیلاتتحویلسند
118شمالی1190.8133.07732241,200,000120,600,00046,480,00040,000,00024,120,00010,000,000
218شمالی1286.6052.97252231,200,000115,600,00042,480,00040,000,00023,120,00010,000,000
318جنوبی1388.0923.22652246,000,000123,000,00048,400,00040,000,00024,600,00010,000,000
418جنوبی1490.3213.98562249,700,000124,850,00049,880,00040,000,00024,970,00010,000,000
518شمالی2190.8133.76672250,500,000125,250,00050,200,00040,000,00025,050,00010,000,000
618شمالی2286.6053.98562240,100,000120,050,00046,040,00040,000,00024,010,00010,000,000
718جنوبی2388.0923.76672255,400,000127,700,00052,160,00040,000,00025,540,00010,000,000
818جنوبی2490.3213.22652259,300,000129,650,00053,720,00040,000,00025,930,00010,000,000
918شمالی3190.8132.97252262,100,000131,050,00054,840,00040,000,00026,210,00010,000,000
1018شمالی3286.6053.07732251,200,000125,600,00050,480,00040,000,00025,120,00010,000,000
1118جنوبی3388.0923.07732267,300,000133,650,00056,920,00040,000,00026,730,00010,000,000
1218جنوبی3490.3212.97252271,300,000135,650,00058,520,00040,000,00027,130,00010,000,000
1318شمالی4190.8133.22652266,800,000133,400,00056,720,00040,000,00026,680,00010,000,000
1418شمالی4286.6054.21342255,700,000127,850,00052,280,00040,000,00025,570,00010,000,000
1518جنوبی4388.0924.54362272,000,000136,000,00058,800,00040,000,00027,200,00010,000,000
1618جنوبی4490.3214.21342276,100,000138,050,00060,440,00040,000,00027,610,00010,000,000
1718شمالی5190.8134.54362259,800,000129,900,00053,920,00040,000,00025,980,00010,000,000
1818شمالی5286.6053.22652249,000,000124,500,00049,600,00040,000,00024,900,00010,000,000
1918جنوبی5388.0922.97252264,900,000132,450,00055,960,00040,000,00026,490,00010,000,000
2018جنوبی5490.3213.07732268,900,000134,450,00057,560,00040,000,00026,890,00010,000,000

شرایط فروش نیمه دوم بهار  1398 بلوک 9 قطعه 137 (20) پروژه 500 واحدی رزلند رشت *
ردیفشماره بلوکموقعیت واحدطبقهشماره واحدمساحت واحدمساحت انباریتعداد اتاق خوابقیمت واحد فروش هر آپارتمان (تومان)شرایط پرداختوضعیت
نقدبصورت خطی متناسب با دوره ساخت و تحویل (ضریب X)تسهیلاتتحویلسند
120شمالی1190.8133.07732241,200,000120,600,00046,480,00040,000,00024,120,00010,000,000 
220شمالی1286.6052.97252231,200,000115,600,00042,480,00040,000,00023,120,00010,000,000 
320جنوبی1388.0923.22652246,000,000123,000,00048,400,00040,000,00024,600,00010,000,000 
420جنوبی1490.3213.98562249,700,000124,850,00049,880,00040,000,00024,970,00010,000,000 
520شمالی2190.8133.76672250,500,000125,250,00050,200,00040,000,00025,050,00010,000,000 
620شمالی2286.6053.98562240,100,000120,050,00046,040,00040,000,00024,010,00010,000,000 
720جنوبی2388.0923.76672255,400,000127,700,00052,160,00040,000,00025,540,00010,000,000 
820جنوبی2490.3213.22652259,300,000129,650,00053,720,00040,000,00025,930,00010,000,000 
920شمالی3190.8132.97252262,100,000131,050,00054,840,00040,000,00026,210,00010,000,000 
1020شمالی3286.6053.07732251,200,000125,600,00050,480,00040,000,00025,120,00010,000,000 
1120جنوبی3388.0923.07732267,300,000133,650,00056,920,00040,000,00026,730,00010,000,000 
1220جنوبی3490.3212.97252271,300,000135,650,00058,520,00040,000,00027,130,00010,000,000 
1320شمالی4190.8133.22652266,800,000133,400,00056,720,00040,000,00026,680,00010,000,000 
1420شمالی4286.6054.21342255,700,000127,850,00052,280,00040,000,00025,570,00010,000,000 
1520جنوبی4388.0924.54362272,000,000136,000,00058,800,00040,000,00027,200,00010,000,000 
1620جنوبی4490.3214.21342276,100,000138,050,00060,440,00040,000,00027,610,00010,000,000 
1720شمالی5190.8134.54362259,800,000129,900,00053,920,00040,000,00025,980,00010,000,000 
1820شمالی5286.6053.22652249,000,000124,500,00049,600,00040,000,00024,900,00010,000,000 
1920جنوبی5388.0922.97252264,900,000132,450,00055,960,00040,000,00026,490,00010,000,000 
2020جنوبی5490.3213.07732268,900,000134,450,00057,560,00040,000,00026,890,00010,000,000 

شرایط فروش نیمه دوم بهار  1398 بلوک 10 قطعه 137 (22) پروژه 500 واحدی رزلند رشت *
ردیفشماره بلوکموقعیت واحدطبقهشماره واحدمساحت واحدمساحت انباریتعداد اتاق خوابقیمت واحد فروش هر آپارتمان (تومان)شرایط پرداختوضعیت
نقدبصورت خطی متناسب با دوره ساخت و تحویل (ضریب X)تسهیلاتتحویلسند
122شمالی1190.8133.07732241,200,000120,600,00046,480,00040,000,00024,120,00010,000,000 
222شمالی1286.6052.97252231,200,000115,600,00042,480,00040,000,00023,120,00010,000,000 
322جنوبی1388.0923.22652246,000,000123,000,00048,400,00040,000,00024,600,00010,000,000 
422جنوبی1490.3213.98562249,700,000124,850,00049,880,00040,000,00024,970,00010,000,000 
522شمالی2190.8133.76672250,500,000125,250,00050,200,00040,000,00025,050,00010,000,000 
622شمالی2286.6053.98562240,100,000120,050,00046,040,00040,000,00024,010,00010,000,000 
722جنوبی2388.0923.76672255,400,000127,700,00052,160,00040,000,00025,540,00010,000,000 
822جنوبی2490.3213.22652259,300,000129,650,00053,720,00040,000,00025,930,00010,000,000 
922شمالی3190.8132.97252262,100,000131,050,00054,840,00040,000,00026,210,00010,000,000 
1022شمالی3286.6053.07732251,200,000125,600,00050,480,00040,000,00025,120,00010,000,000 
1122جنوبی3388.0923.07732267,300,000133,650,00056,920,00040,000,00026,730,00010,000,000 
1222جنوبی3490.3212.97252271,300,000135,650,00058,520,00040,000,00027,130,00010,000,000 
1322شمالی4190.8133.22652266,800,000133,400,00056,720,00040,000,00026,680,00010,000,000 
1422شمالی4286.6054.21342255,700,000127,850,00052,280,00040,000,00025,570,00010,000,000 
1522جنوبی4388.0924.54362272,000,000136,000,00058,800,00040,000,00027,200,00010,000,000 
1622جنوبی4490.3214.21342276,100,000138,050,00060,440,00040,000,00027,610,00010,000,000 
1722شمالی5190.8134.54362259,800,000129,900,00053,920,00040,000,00025,980,00010,000,000 
1822شمالی5286.6053.22652249,000,000124,500,00049,600,00040,000,00024,900,00010,000,000 
1922جنوبی5388.0922.97252264,900,000132,450,00055,960,00040,000,00026,490,00010,000,000 
2022جنوبی5490.3213.07732268,900,000134,450,00057,560,00040,000,00026,890,00010,000,000 

مبلغ 13.500.000 تومان بابت پارکینگ سرپوشیده به قیمت هر واحد اضافه می گردد

تاریخ اعتیار : 1398/03/31

powered by crystaly.ir