شرکت بتون ایران

308 واحدی گلباغ کوچصفهان

308 واحدی گلباغ کوچصفهان - گیلان - کوچصفهان
اطلاعات تماس واحد فروش
31 3223 2032 (98+) 913 307 8007 (98+) 912 915 0107 (98+)

308 واحدی گلباغ کوچصفهان

نوع پروژه: خودمالکی
محل پروژه: گیلان - کوچصفهان
وضعیت پروژه: دردست اجرا
پروژه 308واحدی گلباغ کوچصفهان در 11 بلوک 28 واحدی

محل دقیق پروژه روی نقشه

نشانی : 

گیلان - ورودی کوچصفهان - پروژه 308 واحدی

مشخصات :

تعداد بلوک : 11

تعداد کل واحدها : 308

تعداد طبقه : 7

تعداد واحد در هر بلوک : 28

تعداد واحد در هر طبقه : 4

 

 
.بابت پارکینگ مسقف مبلغ 25 میلیون تومان به مبالغ فوق اضافه میگردد

تماس: 
09129150107
09111392714
 

powered by crystaly.ir