هلدینگ بتون ایران

انتخاب پروژه مدرن کاغذ یزد به عنوان طرح برتر کشوری

انتخاب پروژه مدرن کاغذ یزد به عنوان طرح برتر کشوری

تاریخ خبر: 1402/08/21
نوع پروژه: پیمانکاری
محل پروژه: یزد

شرکت پویا بتن نصر از زیر مجموعه های هلدینگ ساختمانی بتون ایران با بهره گیری از نیروهای متخصص در تولید و اجرای سازه های پیش ساخته و پیش تنیده بتنی تحولی شگرف در سرعت و کیفیت اجرای کلیه سازه های مسکونی،تجاری،صنعتی و ورزشی نموده است.در این راستا پروژه اجرا شده سالن های صنعتی مدرن کاغذ با ارتفاع 21 متر و دهانه 25 متر نظر به کیفیت مطلوب مدیریت طراحی و اجرای پروژه سازه بتنی پیش ساخته به عنوان طرح برتر بیست و یکمین همایش روز بتن،از سوی انجمن بتن ایران برگزیده گردید.

powered by crystaly.ir