هلدینگ بتون ایران

تجاری مسکونی اندیشه بهارستان

تجاری مسکونی اندیشه بهارستان - بهارستان
اطلاعات تماس واحد فروش
31 3223 2032 (98+) 913 307 8007 (98+) 912 915 0107 (98+)

تجاری مسکونی اندیشه بهارستان

نوع پروژه: مشارکتی
محل پروژه: بهارستان
وضعیت پروژه: دردست اجرا
تجاری مسکونی اندیشه بهارستان

محل دقیق پروژه روی نقشه

 مشخصات پروژه بهارستان اصفهان: 

نشانی : اصفهان،بهارستان،میدان امام علی،بلوار جانبازان،پلاک 3004

مساحت زمین : دارای عرصه به مساحت 6526/5 متر مربع

کل بنای پروژه :زیر بنا کل به مساحت 36440 مترمربع

تعداد واحد های مسکونی:176 واحد مسکونی در طبقات

تعداد واحد های تجاری :39 واحد تجاری در همکف

تعداد بلوک ها: 13 بلوک

{A1,A2,B1,B2,C,D,E,F,G,H1,H2,L1,L2}

بلوک های A1,A2,B1,B2,C :

چهار طبقه مسکونی 

یک طبقه تجاری(همکف)

یک طبقه پارکینگ ،انباری(زیر زمین)

            

متقاضیانی که به صورت نقدی اقدام به خرید نمایند از تخفیفات ویژه برخوردار خواهند شد

سازمان فروش

09129150107

09133078007

powered by crystaly.ir