هلدینگ بتون ایران

تجاری مسکونی اندیشه بهارستان

تجاری مسکونی اندیشه بهارستان - بهارستان
اطلاعات تماس واحد فروش
31 3223 2032 (98+) 913 307 8007 (98+) 912 915 0107 (98+)

تجاری مسکونی اندیشه بهارستان

نوع پروژه: مشارکتی
محل پروژه: بهارستان
وضعیت پروژه: دردست اجرا
تجاری مسکونی اندیشه بهارستان

محل دقیق پروژه روی نقشه

 مشخصات پروژه بهارستان اصفهان: 

نشانی : اصفهان،بهارستان،میدان امام علی،بلوار جانبازان،پلاک 3004

مساحت زمین : دارای عرصه به مساحت 6526/5 متر مربع

کل بنای پروژه :زیر بنا کل به مساحت 36440 مترمربع

تعداد واحد های مسکونی:176 واحد مسکونی در طبقات

تعداد واحد های تجاری :39 واحد تجاری در همکف

تعداد بلوک ها: 13 بلوک

{A1,A2,B1,B2,C,D,E,F,G,H1,H2,L1,L2}

بلوک های A1,A2,B1,B2,C :

چهار طبقه مسکونی 

یک طبقه تجاری(همکف)

یک طبقه پارکینگ ،انباری(زیر زمین)

            

سازمان فروش

09129150107

09133078007

powered by crystaly.ir