شرکت بتون ایران

تجاری اداری مسکونی آتی سنتر مشهد

تجاری اداری مسکونی آتی سنتر مشهد - مشهد
اطلاعات تماس واحد فروش
31 3223 2032 (98+) 913 307 8007 (98+) 912 915 0107 (98+)

تجاری اداری مسکونی آتی سنتر مشهد

نوع پروژه: مشارکتی
محل پروژه: مشهد
وضعیت پروژه: دردست اجرا

 قیمت ها و شرایط فروش بزودی اعلام خواهد شد

powered by crystaly.ir