شرکت بتون ایران

*رزلند* تحویل بلوکهای1-2-3 قطعه 139رزلند

*رزلند* تحویل بلوکهای1-2-3 قطعه 139رزلند

تاریخ خبر: 1397/12/19
تحویل بلوکهای 1-2-3 قطعه 139 رزلند رشت

تحویل بلوکهای 1-2-3 قطعه 139 رزلند رشت 

.مالکان محترم لطفا جهت تحویل واحدهای خود از تاریخ 98/01/15 همه روزه به غیر از روزهای تعطیل به محل پروژه مراجعه بفرمایید

powered by crystaly.ir